79 rocznicę powstania AK w Częstochowie

79 rocznicę powstania AK w Częstochowie

W dniu wczorajszym tj. 14 lutego 2021 r. w Częstochowie odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą powstania Armii Krajowej. AK była  największą podziemną tego typu organizacją w czasach II wojny światowej.

Uczestniczy miejskiej uroczystości spotkali się przy dawnej kwaterze Komendy Głównej Armii Krajowej, przy ul. 7 Kamienic 21. W tym domu od października 1944 do stycznia 1945 roku mieścił się konspiracyjny lokal ostatniego dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego. Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą mu poświęconą. Władze miasta reprezentował zastępca prezydenta miasta dr Ryszard Stefaniak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot i naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku w wyniku połączenia wielu różnych organizacji konspiracyjnych. Szacuje się, że w jej szeregach służyło około 330 tysięcy żołnierzy. Podlegała przebywającemu na emigracji w Londynie Wodzowi Naczelnemu gen. Władysławowi Sikorskiemu. W kraju władzę sprawował Komendant Główny. W latach 1942-1943 był nim gen. Stefan Grot-Rowecki, po jego aresztowaniu, w latach 1943-1944, gen. Tadeusz Bór – Komorowski; po upadku powstania warszawskiego ostatnim komendantem został Leopold Okulicki „Niedźwiadek”. Armia Krajowa posiadała wszystkie służby regularnego wojska łącznie z wywiadem i kontrwywiadem. Jej działalność skupiała się na walce cywilnej i zbrojnej.

Do momentu rozwiązania Armii Krajowej jej oddziały przeprowadziły (dane PSZ, Tom III, Armia Krajowa) 1175 akcji i wykolejeń pociągów, wysadziły 38 mostów, uszkodziły 19058 wagonów, zniszczyły 1167 cystern z benzyną, spaliły 272 magazyny wojskowe, zniszczyły 4 326 samochodów wojskowych, zlikwidowały w ramach samoobrony, ponad dwa tysiące agentów Gestapo.

19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” – ostatni Komendant Armii Krajowej wydał rozkaz rozwiązania AK.

W czasie wojny zginęło ok. 60 tys. żołnierzy AK. Ilu trafiło do obozów sowieckich – nie wiadomo, zapewne nie mniej niż kilkadziesiąt tysięcy. Prawie połowa z nich zginęła.

W uroczystości, 14 lutego, która odbyła się w pełnym reżimie sanitarnym, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień  oraz młodzież z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych.

Organizatorem obchodów był Urząd Miasta Częstochowy.

 

Źródło:

Urząd Miasta Częstochowy