Atrakcje Gminy Lelów.

Atrakcje Gminy Lelów.

Atrakcje Gminy Lelów.

Urokliwe krajobrazy, rzeka Białka, liczne źródła krasowe, interesujące zabytki, atrakcyjne ścieżki rowerowe to niezaprzeczalne walory Gminy Lelów, która oferuje nie tylko turystom, ale i swoim mieszkańcom wspaniałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Gmina graniczy z gminami: powiatu częstochowskiego (Janów, Przyrów, Koniecpol), powiatu myszkowskiego (Niegowa) oraz powiatu zawierciańskiego (Irządze, Szczekociny). Gmina leżąca na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej.

Atrakcje Gminy Lelów. Przez Gminę Lelów prowadzą dwa szlaki rowerowe: szlak czarny im. Zwierkowskich oraz niebieski Szlak Dworków Ziemiańskich.

Gmina leżąca na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Dużą atrakcją są także spływy pontonowe rzeką Białką, wśród nieskażonej przyrody objętej ochroną „Natura 2000”. Lelów to nie tylko prawdziwa perła przyrodnicza, ale i miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, które przyciągają do Lelowa ludzi z najdalszych zakątków.

Raz do roku w jorcajt, w rocznicę śmierci cadyka Dawida Bidermana, chasydzi z całego świata modlą się przy grobie swojego nauczyciela i mistrza, a ich obecność przypomina o wielokulturowości Lelowa i wybitnym Lelowerze.

Najgłośniejszą imprezą organizowaną w sierpniu od 2003 r. w Lelowie jest Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu – Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur, która doskonale pokazuje przenikanie się kultur oraz uczy tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Święto kultury polskiej i żydowskiej jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu w Polsce.

W Lelowie oprócz wydarzeń promujących dialog międzykulturowy organizowane są także imprezy, które nawiązują do historii regionu. Corocznie, w sobotę, na przełomie września i października odbywają się uroczystości rocznicowe oraz inscenizacja Bitwy pod Mełchowem z czasów powstania styczniowego – 1863 roku, w której aktywny udział biorą grupy rekonstrukcyjne.

Lelów to również dobre miejsce dla wielu przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, nie tylko z powodu sprzyjających warunków naturalnych, ale także z uwagi na dobrą infrastrukturę sportową. Nie brakuje tu miejsca dla pasjonatów sztuki, tańca czy muzyki dzięki, którym możliwy jest rozwój talentów.

Gmina Lelów to miejsce dobrych spotkań i szczególnych wydarzeń.

 

Zapraszamy do Lelowa

JurajskiKlimat

 

JurajskiKlimat poleca, przeczytaj również:

Dlaczego Katedrę Wawelską odwiedza tak wiele turystów?

Jaki jest fenomen witaminy D3 i K2?

 

Źródło:

Gmina Lelów