Budżet miasta Częstochowy

Budżet miasta Częstochowy

 

Władze Częstochowy mają przeznaczyć na rozwój miasta blisko 25,1 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oprócz tego miasto zgłosiło aż 21 zadań o łącznej wartości blisko 870 mln zł. W planach jest podjęcie 12 inwestycji drogowo-komunikacyjnych i 9 zdrowotnych, oświatowych i kulturalnych. Kwota o jaką Częstochowa aplikuje łącznie to blisko 855 mln zł. Oczywiście korona wirus spowodował pewne straty, nawet w liczbie 178 mln zł, to podjęte nowe inwestycje na lata 2021-2022 w Częstochowie mogą przyczynić się do poprawienia całej gospodarki.

Miasto to planuje przeznaczyć pieniądze?

– budowę połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja z ul. Krakowską (w kwocie 10,9 mln zł)

– termomodernizacje budynków oświatowych (SP 19 przy ul. Orlej – 2,5 mln zł, SP 34 przy ul. Dąbrowskiej – 3,5 mln zł, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna – 3,5 mln zł, MP 36 przy ul. Kukuczki – 0,9 mln zł),

– budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów (3,2 mln zł),

– dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (0,6 mln zł).

– budowa węzła drogowego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 – tzw. Bugajska bis (300 mln zł);

– rozbudowa ulic Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej na Parkitkę (115 mln zł);

– planowane połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja z ul. Krakowską (wniosek o 80 mln zł);

– przebudowa DK-1 od węzła z ul. Warszawską do północnych granic miasta (70 mln zł);

– przebudowa, rozbudowa remont Teatru im. Mickiewicza (60 mln zł);

– budowa połączenia drogowego ul. Korfantego z ul. Bugajską (50 mln zł);

– modernizacja obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego (39,7 mln zł);

– budowa Korytarza Północnego od węzła ul. Makuszyńskiego w kierunku wschodnim (29 mln zł);

– dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących wymagań ppoż. (7,3 mln zł);

– modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 (5 mln zł).