Czy przekazałeś swój 1% podatku za rok 2020?

Czy przekazałeś swój 1% podatku za rok 2020?

Czy przekazaliście już Państwo swój 1% podatku za rok 2020?

Zachęcamy do podarowania go Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami.
NR KRS: 00000 44 704

Praca KTOZ to tysiące przemierzonych kilometrów i wykonanych interwencji, tony wydanej karmy dla zwierząt bezdomnych i należących do osób potrzebujących, setki podań o pomoc w pokryciu kosztów leczenia zwierząt własnościowych i wolnożyjących, ale przede wszystkim wielka satysfakcja z każdej uśmiechniętej psiej czy kociej mordki (a także mordki wielu innych zwierzaków, którym udało się pomóc ;).

Najwięcej jednak o ubiegłym, jakże ciężkim 2020 roku, powie Wam zestawienie liczbowe:
✔️Dofinansowanie potrzeb Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie: 162 869,78 zł
✔️Liczba wydanych psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie : 1218
(792 – adopcja , 426 – odebrał właściciel ).
✔️Liczba wydanych kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt: 1216 (1136 – adopcja, 80 – odebrał właściciel ).
✔️Ilość przeprowadzonych interwencji przez inspektorów KTOZ: 3 197
✔️Ilość zwierząt odebranych interwencyjnie i na zrzeczenie: 144
✔️Ilość zwierząt przyjętych do okna życia przy ulicy Floriańskiej 53: 468
✔️Ilość przeprowadzonych interwencji przez kierowców interwencyjnych
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie: 3 108
✔️Liczba kastracji i sterylizacji wykonanych w schronisku: koty – 525, psy – 437
✔️Ilość karmy wydanej karmicielom kotów wolnożyjących oraz osobom o niskich dochodach: 23 tony 994,99 kg
✔️Kwota, którą KTOZ przeznaczył na pomoc w leczeniu oraz kastrację i sterylizację zwierząt wolnożyjących oraz należących do osób o niskich dochodach: 250 663,51 zł
✔️Kwota przeznaczona przez KTOZ na zakup karmy specjalistycznej oraz leczniczej dla podopiecznych osób o niskich dochodach: 17 575,16 zł
✔️Ilość koni znajdujących się pod opieką KTOZ: 24
Konie wydane do adopcji: 7
Roczne koszty utrzymania koni: 252 238,89 zł
✔️Psy spoza gminy Kraków na utrzymaniu KTOZ w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie (około 30 zwierząt miesięcznie) – 139 060,15 zł.
✔️Psy spoza gminy Kraków pod opieką KTOZ w hotelach: 20

✔️Roczne koszty utrzymania psów w hotelu: 128 897,55 zł + 16 140,00 zł ( utrzymanie innych zwierząt – np. byk)

Jeśli widzisz zwierzę w potrzebie – reaguj !!!

Interwencje najlepiej zgłaszać telefonicznie do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami: tel. 12 421 77 72 lub 12 421 26 85

Źródło:

Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami