Czy wiadomo ilu nauczycieli będzie się szczepić w Częstochowie?

Czy wiadomo ilu nauczycieli będzie się szczepić w Częstochowie?

Od dzisiaj tj. poniedziałku 15 lutego 2021 r. do czwartku będą przyjmowane zgłoszenia  na szczepienia dla kolejnych grup nauczycieli – do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich.

Nauczyciele do 60. roku życia ze szkół i przedszkoli publicznych wyraziło chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W Częstochowie ok. 60 proc.

12 lutego ruszyły szczepienia nauczycieli. Pierwszy etap rejestracji uprawnionej grupy nauczycieli już się zakończył. 15 lutego ruszyła kolejna rejestracja. Proces jest bardzo prosty. Wystarczy, że zgłosisz chęć zaszczepienia się do dyrektora swojej szkoły lub placówki. Nie musisz robić nic więcej – dyrektor zgłosi Cię na szczepienie za pomocą specjalnego formularza.

Szczepionka przeciw COVID-19 – dla kogo najpierw?

Również wśród nauczycieli obowiązuje kolejność szczepień. W pierwszej grupie mogli zaszczepić się:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna),
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

15 lutego rozpoczęla się rejestracja dla pozostałych pracowników placówek oświatowych. Na szczepienia mogą zarejestrować się:

 • nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni – więcej informacji
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia

UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003.

żeby się zaszczepić:

Zgłoś chęć szczepienia do dyrektora swojej szkoły lub placówki. Nauczyciele akademiccy zgłaszają się do rektorów uczelni. Nie musisz wypełniać żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię, czy wysyłać SMS

Źródło:

www.gov.pl/szczepimysie/