Czy wiedziałaś / łeś, że Jasna Góra …?

Czy wiedziałaś / łeś, że Jasna Góra …?

Jasna Góra – miejsce godne odwiedzenia szczególnie ważne dla chrześcijan

Częstochowa na pewno słynie przede wszystkim z Jasnej Góry, do której udają się setki a nawet tysiące pielgrzymów z całego świata, by celebrować Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, albo też Częstochowskiej. Miejsce to słynie z kultu tego świętego obrazu, za pośrednictwem którego tysiące osób przyjeżdżających tutaj wyprasza łaski, cuda i uzdrowienia. Sanktuarium razem z cudownym obrazem, otwarte jest każdego dnia. Można go odwiedzać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 5:30 do 21:30. Wzgórze, na którym znajduje się kościół zwane Jasną Górą przyciąga turystów i nie sposób, odwiedzając Częstochowę, nie zajrzeć do tej świątyni razem z obrazem.

Skąd właściwie wzięła się nazwa Jasna Góra?

Sięgając do historii tego miejsca, pierwsze wzmianki o Jasnej Górze pojawiły się w 1388 roku. Na początku jednak nazwę tą utożsamiano z białymi, bezdrzewnymi wzgórzami wapiennymi które znajdowały się w Częstochowie. Tak naprawdę nazwali to miejsce zakonnicy Paulini, którzy przywędrowali do Polski z Węgier. Na mocy króla węgierskiego i polskiego – Ludwika Andegaweńskiego oraz jego krewnego – Władysława Opolczyka kilkunastu zakonników przybyło do Polski, zakładając na tym wzniesieniu początkowo drewniany kościół pod nazwą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Słynny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz jego historia

Tak naprawdę naukowcom nie jest znany prawdziwy rodowód tego Świętego Obrazu. Według pradawnych legend miał go namalować św. Łukasz w czasach Jezusa Chrystusa, na drewnie pochodzącym ze stołu Najświętszej Rodziny. Dalej cudowny Obraz umiejscowiony był najpierw w Konstantynopolu, a następnie na mocy władcy Rusi – Lwa przewieziono go do jego rodzimego kraju. Obraz już wtedy słynął z wielu cudów. Kolejny władca na Rusi – Władysław Opolczyk przewiózł Ikonę do Opola. Różne legendy z tamtego okresu mówią, że władca ten musiał złożyć ślubowanie, iż zafunduje kościół na chwałę Boga i Błogosławionej Maryi Panny i Wszystkich Świętych oraz klasztor dla Paulinów w miejscu złożenia Obrazu. Cudowny Obraz słynący łaskami w ten sposób znalazł się w Częstochowie. Na Jasnej Górze został umiejscowiony dokładnie 31 sierpnia 1384 roku. Zaś 14 kwietnia 1430 roku dokonano napadu na to kultem słynące już wtedy miejsce. Obrabowano i zamordowano kilku zakonników oraz przebito mieczem twarz Madonny. Obraz natychmiast został przewieziony do Krakowa w celu jego rekonstrukcji. W 1434 roku, za panowania Władysława Jagiełły, cudowny i odnowiony Obraz przeniesiono podczas uroczystej pielgrzymki z Krakowa na Jasną Górę. W II połowie XV wieku zaś rozpoczęto budowę w tym miejscu kościoła. Zaś klasztor Paulinów szczególnie zabezpieczono przed kolejnymi napaściami.

Okres potopu szwedzkiego a Jasna Góra

Dokładnie 8 listopada 1655 Szwedzi chcąc zająć całą Polskę najechali także na Jasną Górę. Na szczęście udało się obronić to święte miejsce za przewodnictwem Ojca Augustyna Klemensa Kordeckiego. Dokładnie w dzień Bożego Narodzenia pokonani wrogowie opuścili Częstochowę. Niestety w trakcie tego najazdu zburzono część budynków należących do klasztoru, zaś zachowanie tego Świętego Obrazu przypisuje się specjalnemu wstawiennictwu Matki Najświętszej. Rok później król Polski Jan Kazimierz poddał Polskę opiece Matki Bożej Królowej Polski. Zaś w 1717 roku Obraz został ukoronowany. W XVII i XVIII wieku świątynia była cały czas rozbudowywana. Co ciekawe z tamtego okresu zachował się arsenał, gdzie przechowywano broń, powstały w 1680 roku. Kiedy Polska znalazła się pod zaborami wojska rosyjskie 8 kwietnia 1813 zajęły także Jasną Górę. Razem z nakazem panującego wtedy w Rosji cara Aleksandra I zburzono to co udało się wybudować. Za panowania cara Mikołaja I na szczęście udało się wszystko odbudować i do dzisiaj można oglądać to zabytkowe miejsce, w nie zmienionej od tamtej pory formie.

Trudny okres dla Jasnej Góry – wojna

Szczególnie podczas II wojny światowej, niemieckie wojska wtargnęły na Jasną Górę i aż do 1945 roku tam też stacjonowały. Zaś Częstochowa znalazła się wtedy na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Zakazano organizowania masowych pielgrzymek do tego miejsca. Mimo wszystko na Jasnej Górze tylko przybyło modlących się tam osób. Organizowano także spotkania grup konspiracyjno-wyzwoleńczych.

Wizyty Jana Pawła II na Jasnej Górze

Papież, kilkakrotnie odwiedzał do święte miejsce. Klęczał wtedy przy Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej i modlił się. Po raz pierwszy wybrał się z pielgrzymką na Jasną Górę dokładnie 4 czerwca 1979 roku. Podczas następnych wizyt, między innymi w 1983 i w 1987 roku ofiarował tam też swoje dary wotywne, m.in. złote serce, pokrwawiony pas sutanny z postrzału, krzyż papieski czy różańce z bursztynu. Co więcej obok klasztoru wzniesiono pomnik naszego Ojca Świętego.

Co jeszcze znajduje się na Jasnej Górze?

Oprócz sanktuarium, można zwiedzać też: Skarbiec, Arsenał, Bastion Św. Rocha, Muzeum 600-lecia Jasnej Góry, Salę Rycerską, Golgotę Jasnogórską, Kaplicę Pamięci Narodu, a także przejść się Wałami przeżywając stacje Drogi Krzyżowej. Można też wejść na ponad 100-metrową, barokową Wieżę klasztoru i podziwiać stamtąd piękną panoramę tego miejsca.

 

Miłego zwiedzania!

Jurajski Klimat