Dlaczego warto przyjechać do Ojcowa?

Dlaczego warto przyjechać do Ojcowa?

Dlaczego warto przyjechać do Ojcowa?

Położony jest na szlaku Orlich Gniazd i znajduje się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. To miejsce także leży na obszarze Warowni Jurajskich.

Bogata historia Ojcowa

Ta wieś położona w Małopolsce ma również swoją historię, sięgającą jeszcze XV wieku. Średniowieczne zapiski wykonane przez Jana Długosza podają, że była tutaj niegdyś niewielka osada. Dalsze informacje pochodzą z XV i XVI wieku a osobami, które informują o tym miejscu są kolejno Maciej z Miechowa, zaś w XV i XVI wieku Marcin Kromera. W XIX wieku Ojców zaliczany był do wsi letniskowych. Powstało w tym czasie także na terenie Ojcowa uzdrowisko, z przepięknymi willami oraz hotelami.

Niestety miejsce to zostało częściowo zniszczone w powstaniu styczniowym – dokładnie w 1863 roku na terenie Ojcowa powstała siedziba dowództwa powstańczego. Na szczęście miejsce to odnowiono, odbudowano i zrekonstruowano. Do dzisiaj można podziwiać stare, drewniane domy jeszcze z 2 połowy XIX wieku.

Oprócz tego w Ojcowie warto zobaczyć murowano-drewniany dom pochodzący z końca XIX wieku. Oprócz tych dwóch obiektów ciekawych pod względem historycznym Ojców może pochwalić się XVI-wiecznym zamkiem piastowskim zbudowanym w stylu gotyckim.

Od 1826 roku niestety zamek jest w ruinie. Gmach ma jednak bogatą historię. Zbudowany został na rozkaz Kazimierza Wielkiego i należał niegdyś do systemu obronnego. Do dziś na szczęście uchowana jest ośmioboczna wieża, brama oraz fragmenty murów zamkowych razem z dwoma basztami – Wjazdową oraz Kamienną.

 

Jurajski Klimat

Poznaj piękne regiony Polski – Jura Krakowsko – Częstochowska