Dyżur telefoniczny dla osób z rocznika 1953

Dyżur telefoniczny dla osób z rocznika 1953
Dyżur telefoniczny dla osób z rocznika 1953

5 stycznia, od 11.00 do 13.00 godziny, Oddział ZUS w Częstochowie uruchomi  dyżur telefoniczny dla osób urodzonych w 1953 r. Poprzednia akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, porad skorzystało ponad 50 osób.

Pracownicy ZUS będą odpowiadać na pytania, kto i na jakich zasadach może skorzystać z ponownego obliczenia świadczenia. Kto będzie musiał złożyć wniosek o naliczenie wysokości emerytury, a komu ZUS z urzędu przeliczy świadczenie – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kto musi złożyć wniosek

Osoby, które urodziły się w 1953 r. i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem i nadal pobierają emeryturę wcześniejszą, mogą złożyć wniosek o emeryturę powszechną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a zrobią to najpóźniej do 11 stycznia 2021 roku. Do złożenia wniosku służy  formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Komu ZUS z urzędu przeliczy świadczenie

Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze nie musi robić nic. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury.

Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl. Można też skorzystać z porad ekspertów z częstochowskiego ZUS, 5 stycznia, podczas dyżuru telefonicznego, pod nr tel. 34 368 91 34.

 

Źródło;

https://www.zus.pl/o-zus/