Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020 na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020 na rozpoczęcie działalności gospodarczej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– w szczególności dla osób poniżej 30 roku życia, które utraciły pracę w wyniku COVID-19”  to temat bezpłatnego szkolenia on-line, organizowanego 19 marca przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A..

Szkolenie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej i będzie poświęcone omówieniu możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Ma służyć wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin i miejsce szkolenia: 19 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Porządek: Rejestracja uczestników: 8.55 – 9.00.
Szkolenie: 9.00 – 13.00.

Tematyka szkolenia:

  1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  2. Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych 1.2.1 POWER i 7.3.3 RPO WSL, środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
  3. Przedstawienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  4. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie, analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, wymagane załączniki.
  5. Pytania i odpowiedzi.

Zasady rekrutacji: Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W szkoleniu może uczestniczyć max. 25 osób. Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl  lub tel. 34/3605687, 34/3245075.

Z wykorzystaniem informacji z LPIFE

Pliki do pobrania:

Źródło:

UM Częstochowa

http://www.czestochowa.pl/