Informacje o jakości powietrza w województwie Sląskim

Informacje o jakości powietrza w województwie Sląskim

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach opublikował:  Informacje o jakości powietrza w województwie Sląskim z dnia 15.02.2021 wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 80%.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza)* przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie na dzien: 16.02.2021:

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dostateczna*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci i umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, lokalnie zła*; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, lokalnie w części środkowej i południowo-zachodniej bardzo zła*; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Źródło:

UM Częstochowa