Miasto wystawiło do sprzedaży nieruchomości.

Miasto wystawiło do sprzedaży nieruchomości.

MIASTO MA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Miasto wystawiło do sprzedaży nieruchomości. Do zapoznania się z ich nimi zaprasza Centrum Obsługi Inwestora. Termin wpłacenia wadium upływa 19 maja, natomiast przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta 25 maja.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 25 maja 2021 r., od godz. 10.00.

Miasto wystawiło do sprzedaży nieruchomości.  A oto nieruchomości, które miasto wystawiło do sprzedaży:

1)  samodzielny lokal mieszkalny przy ul. Wierzbowej 18 (lokal nr 9)

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny jest położony w obrębie 338 na działce nr 71/2 o powierzchni 0,8870 ha.

Opis lokalu: lokal mieszkalny o powierzchni 35,30 m2, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju – rozkład pomieszczeń jest funkcjonalny. Lokal jest położony na IV piętrze w pięciokondygnacyjnym, ocieplonym budynku wielomieszkaniowym. Ekspozycja okien jest na północny-zachód oraz południowy-wschód. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. Lokal wymaga remontu. W kondygnacji piwnicznej do lokalu przynależy pomieszczenie do wyłącznego korzystania z rzeczy wspólnej, tj. piwnica. Sąsiedztwo budynku to zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”

Cena wywoławcza – 138 000 zł; w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek naliczenia podatku VAT do ceny zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Termin wpłacenia wadium w wysokości 27 000 zł upływa 19 maja 2021 r.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniu 13 maja 2021 r. od godz. 10.00 do godz.11.00.

mapa przedstawiająca lokalizację nieruchomości przy ul. Wierzbowej

2)  samodzielny lokal mieszkalny przy ul. Sportowej 36 (lokal nr 92)

Adres lokalu oraz oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów i budynków: lokal mieszkalny nr 92 w budynku położonym w Częstochowie przy ul. Sportowej 36 (dzielnica Wrzosowiak). Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny jest położony w obrębie 351 na działce nr 71/14 o powierzchni 1,6810 ha.

Opis lokalu: lokal mieszkalny o powierzchni 35 m2, składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Rozkład pomieszczeń jest funkcjonalny. Jest położony na II piętrze w pięciokondygnacyjnym, ocieplonym budynku wielomieszkaniowym. Ekspozycja okien jest na wschód, lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, c.o. Lokal wymaga remontu. Sąsiedztwo budynku to zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowo-handlowa. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

Cena wywoławcza – 130 000 zł; w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek naliczenia podatku VAT do ceny zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Termin wpłacenia wadium w wysokości 25 000 zł upływa 19 maja 2021 r.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniu 13 maja 2021 r. od godz. 11.30 do godz. 12.30.

 

mapa przedstawiająca lokalizację nieruchomości przy ul. Sportowej

3)  działkę nr 13/6 obręb 20 o powierzchni 47 m2, położoną w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów przy ul. ks. Piotra Skargi

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UP – obszary zabudowy usługowej z produkcją.

Cena wywoławcza – 8 300 zł

Termin wpłacenia wadium w wysokości 1600 zł upływa 19 maja 2021 r.

 

mapa przedstawiająca lokalizację nieruchomości przy ul. ks. Piotra Skargi

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod poniższymi linkami:

ul. Wierzbowa, ul. Sportowa

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1169293/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-zbycie-samodzielnych-lokali-mieszkalnych

ul. ks. Piotra Skargi

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1169292/ogloszenie-dot-drugiego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy telefonicznie, pod nr 34 370 78 13.

W Wydziale udostępnia się do wglądu rzut lokali i pomieszczeń przynależnych – piwnic (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

 

JurajskiKlimat poleca, przeczytaj również:

Dlaczego Katedrę Wawelską odwiedza tak wiele turystów?

Jaki jest fenomen witaminy D3 i K2?

 

Źródło:

UM Częstochowy