Miejscowy Plan i Błeszno i Stradom.

Miejscowy Plan i Błeszno i Stradom.

Miejscowy Plan i Błeszno i Stradom.

Od 15 marca do 8 kwietnia 2021 roku będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja jest udostępniona w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8 lok. 57, od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Obwieszczenia.

Miejscowy Plan i Błeszno i Stradom.

W piątek, 26 marca o godz. 13.00 zostanie przeprowadzona – za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji) – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 29,3 ha.

Jurajskiklimat

Niezapomniane atrakcje, sprawdzone noclegi, skarby natury i kultury zebrane w jednym miejscu! Jurajskiklimat.pl to lokalny serwis internetowy poświęcony Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i całemu jej bogactwu ukrytemu w jaskiniach i grotach, w XIV-wiecznych warowniach czy na szczytach Skałek. Podpowiadamy, co warto zobaczyć na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jakie noclegi wybrać oraz jakie interesujące atrakcje na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zwiedzić. Portal to doskonały przewodnik po szlakach turystycznych, imprezach poświęconych Jurze oraz ciekawostkom z regionu. Jesteśmy zawsze na czasie, z nową porcją newsów na temat tej wspaniałej części Polski.

 

JurajskiKlimat poleca, przeczytaj również:

Dlaczego Katedrę Wawelską odwiedza tak wiele turystów?

Jaki jest fenomen witaminy D3 i K2?

 

Źródło:

UM Częstochowy 

One Response to Miejscowy Plan i Błeszno i Stradom.