Młodzi na start – PROJEKT ARR

Młodzi na start – PROJEKT ARR

MŁODZI NA START – NOWY PROJEKT ARR

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Młodzi na start – PROJEKT ARR

Z pewnością realizowanie nowego projektu zawodowego dla osób poniżej 30. roku życia. Dla osób, które w ciągu ostatniego roku utraciły pracę ze względu na pandemię. Oferuje dotację na założenie działalności i pomoc finansową w jej prowadzeniu.

Dla kogo jest – Młodzi na start – PROJEKT ARR

Oczywiście projekt skierowany do 50 kobiet i 40 mężczyzn w wieku do 30 roku życia, wyłącznie z grupy NEET (tj. osób niezatrudnionych, nieuczestniczących w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training). Osob niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, z subregionu północnego województwa śląskiego. Podsumowując  Ze względu na zaistniała sytuacje  utraciły pracę po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. W rezultacie UWAGA! Utrata pracy wykonywanej bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu spowodowana powinna być trudną sytuacją pracodawcy w wyniku wystąpienia pandemii).

Swym zasięgiem projekt obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego tj.: Częstochowę, powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski. W związku z tym co najmniej 20% uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych w subregionie północnym woj. śląskiego.

ARR oferuje

wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 23 tys. zł) na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (co miesiąc po 2.600 zł netto) przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy. Nie wymagany wkład własny uczestnika.

Szczegółowe informacje

o projekcie ukazują się na bieżąco na stronie www.arr.czestochowa.plRekrutacja do projektu zaplanowana na kwiecień 2021 r.

Bez wątpienia  Projekt pn. „Młodzi na start” współfinansowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 4.279.345,50 zł, z czego kwota dofinansowania to 4.239.303,22 zł.

Źródło informacji: ARR w Częstochowie

Źródło:

UM Częstochowa

http://www.czestochowa.pl/

One Response to Młodzi na start – PROJEKT ARR