Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

PORZĄDEK OBRAD XL NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2020 r. poz.1842)

zwołuję

na dzień 2 marca (wtorek) 2021 roku o godz. 17.00
XL nadzwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online)

Następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
4. Informacja Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka dotycząca kradzieży danych osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wykorzystania do głosowania w budżecie obywatelskim  — dyskusja.
5. Informacja Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka na temat fikcyjnego głosowania w budżecie obywatelskim – dyskusja.
6. Informacja Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka na temat tzw. „afery podsłuchowej” w Miejskim Szpitalu Zespolonym, – dyskusja.
7. Informacja Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka dotycząca na temat koordynatora szczepień na COVID- 19 w Miejskim Szpitalu Zespolonym, – dyskusja.
8. Zamknięcie obrad XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

Źródło:

UM Częstochowa

http://www.czestochowa.pl/