Nowe instalacje c.o. w szkołach – miasta czeka na wykonawców robót

Nowe instalacje c.o. w szkołach – miasta czeka na wykonawców robót

Nowe instalacje c.o. w szkołach – miasto czeka na wykonawców robót

Wymiana instalacji  w częstochowskich szkołach podstawowych nr 27, 37 oraz 35. Miasto właśnie rozpisało odpowiedni przetarg. Po jego pomyślnym rozstrzygnięciu, inwestycja ma być gotowa jeszcze przed początkiem nowego roku szkolnego.      

Reasumując postępowanie przetargowe  w trybie podstawowym, dotyczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 27 przy ul. Rozdolnej, SP nr 37 przy ul. Wielkoborskiej oraz SP nr 35 przy ul. Ogrodowej.

Dlatego w zakresie robót będzie: demontaż dotychczasowej instalacji centralnego ogrzewania, w rezultacie montaż nowych, płytowych grzejników stalowych oczywiście z zaworami termostatycznymi.

Z pewnością wykonawca będzie zobowiązany, prowadzić roboty wewnątrz budynku, oczywiście w sposób nie uciążliwy dla szkół, poza godzinami zajęć (godziny popołudniowe, weekendy).

Bezsprzecznie po rozstrzygnięciu przetargu, zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 31 sierpnia, przed kolejnym rokiem nauki.

Oferty na wykonanie tych prac można składać do 12 kwietnia, do godz. 9.30. Oczywiście należy to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://miniportal.uzp.gov.pl

Podsumowując wszelkie szczegóły tego przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UM Częstochowy pod linkiem https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1168819/iz-271-4-2021