Nowe szanse. Dofinasowanie dla Gminy Żarki

Nowe szanse. Dofinasowanie dla Gminy Żarki
Gmina Żarki wejdzie w Nowy Rok z projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, który pomoże wzmocnić aktywność społeczną, edukacyjną, kulturalną i zawodową mieszkańców jurajskiego miasteczka i 10 sołectw. Całkowita wartość projektu wynosi
373 842,25 zł. Pozyskana dotacja unijna wynosi 317 765,91 zł.
– Z budżetu Gminy Żarki dokładamy kwotę 56 076,34 zł. Projekt przewidziano do realizacji od stycznia 2021 do grudnia 2022r. – informuje Klemens Podlejski, burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
Zakres projektu obejmuje działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej. Grupę docelową stanowią mieszkańcy 10 sołectw Gminy Żarki oraz dwóch lokalizacji w mieście Żarki tj. os. 600-lecia,
w szczególności ul. Topolowa oraz centrum Żarek.Celem projektu jest wzmocnienie lokalnej społeczności w różnych sferach życia, a poprzez to wzrost zdolności do zatrudnienia i do działań społecznych.
Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził nasz projekt do dofinasowania pod koniec października 2020r. Czekamy na podpisanie umowy – informuje burmistrz. K. Podlejski.
Projekt pn. „Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Źródło;