Podział funduszy służących osobom z niepełnosprawnościami

Podział funduszy służących osobom z niepełnosprawnościami

PODZIAŁ FUNDUSZY SŁUŻĄCYCH OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Po ostatniej sesji Rady Miasta wiadomo już, jak w tym roku zostały podzielone przyznane miastu przez PFRON pieniądze na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej częstochowianek i częstochowian z niepełnosprawnościami.  Łączna kwota tych środków to ponad 5,7 mln zł.  

Projekt uchwały opracowano na bazie pisemnej informacji Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z lutego 2021 r. o podziale środków przewidzianych w planie finansowym na ten rok.

W bieżącym roku Zarząd PFRON na realizację zadań Miasta Częstochowy na rzecz osób  z niepełnosprawnościami przeznaczył – zgodnie z określonym w rządowym zarządzeniu algorytmem – ponad 5 mln 700 tys. zł.

Podział środków PFRON uwzględnia zgłoszone wcześniej potrzeby (tj. wnioski o dofinansowanie oczekujące na rozpatrzenie) –  osób z niepełnosprawnościami, organizacji i stowarzyszeń działających na ich rzecz oraz pracodawców. Zaproponowany podział został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tej ogólnej kwoty – 5 mln 700 tys. zł – gros środków przeznaczono na rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży, dorosłych). To niemal 5,5 mln zł. Z tej sumy 2 mln zł pójdzie na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, a ponad 1 mln zł – na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze. Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej wydzielono ponad 1 mln 300 tys. zł. Kwotę 950 tys. zł ma być wydatkowana na likwidację barier architektonicznych, technicznych i innych – w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej przeznaczono 250 tys. zł. Największa część tej kwoty – 178 tys. zł. – pójdzie na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób z  niepełnosprawnością. Wydatki na instrumenty bądź usługi rynku pracy na rzecz osób poszukujących pracy bądź już zatrudnionych będą wsparte kwotą ponad 22 tys. zł. Z kolei kwotą 50 tys. zł wsparte zostanie podejmowanie przez osoby z niepełnosprawnościami działalności gospodarczej, rolniczej czy wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Szczegółowa tabela ilustrująca podział pieniędzy PFRON dla Częstochowy w roku 2021 jest załącznikiem do podjętej uchwały i można zapoznać się z nią TUTAJ.

 

JurajskiKlimat poleca, przeczytaj również:

Dlaczego Katedrę Wawelską odwiedza tak wiele turystów?

Jaki jest fenomen witaminy D3 i K2?

 

Źródło:

UM Częstochowy