Poznaj ciekawą historię Olsztyna

Poznaj ciekawą historię Olsztyna

Poznaj ciekawą historię Olsztyna

Przydatne informacje

Na początku trzeba wspomnieć, że Olsztyn znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd. Oprócz tego w tym właśnie mieście kończy się szlak zielony, prowadzący z Jastrzębia, oraz czarny – z Korwinowa.

Jak powstawało miasto Olsztyn?

Pierwsza osada na terenie dzisiejszego Olsztyna powstała w XIV wieku jeszcze za panowania Kazimierza Wielkiego. Miejsce to znajdowało się blisko zamku ówczesnego władcy, na wzniesieniu.  Okolica ta uzyskała prawa miejskie w 1488 roku do XVIII wieku. Czas II wojny światowej dla Olsztyna był szczególnie trudny. Masowe zbrodnie wykonywane na Polakach na pewno odcisnęły piętno w historii nie tylko Olsztyna ale i całego kraju.

Bogata historia zamku w Olsztynie

Wzniesienie w 1370-98 roku było własnością najpierw Władysława Opolczyka, a dalej Władysława Jagiełły.  W pierwszej połowie XV wieku budowla należała do Jana Odrowąża ze Szczekocina. W późniejszych latach zamek przeszedł liczne rekonstrukcje oraz przebudowę, zwłaszcza w latach 1541-1551 roku pod przewodnictwem Piotra Opalińskiego. Zamek ten w 1587 roku doznał znacznych zniszczeń, przez najazd wojsk arcyksięcia Maksymiliana, dalej przez Szwedów w 1655 roku. Niestety zamek szybko zmienił się w ruinę.

Jak wyglądał historyczny zamek, zanim został zniszczony?

Część górna gmachu była zbudowana na kształt czworoboku, który liczył więcej niż 500 m2. Na południowym wschodzie zamku wznosiła się cylindryczna wieża mierząca około 20 m wysokości. Obok niej znajdowała się brama wjazdowa oraz dziedziniec, który zamykał przestrzeń, w której mieszkano. W XV wieku dobudowano dodatkową wieżę. W XVI i XVII wieku w północno-wschodniej części powstały trzy kondygnacje, w których znajdowały się ośrodki do mieszkania. Trochę niżej znajdowała się druga wieża, która łączyła się z jaskiniami, znajdującymi się  na wzgórzu. Co ciekawe dolna część obiektu mierzyła nieco ponad 2000 m2. Cały zamek otoczony był murem. Dodatkowo znajdowała się w nim skałka z czworokątnym budynkiem mieszkalnym. Do zamku dostać się można było od strony południowej. W XV i w XVI wieku dobudowano tutaj dwa podzamcza, wokół których wznosiły się mury oraz fosa. Do tego wybudowano tutaj wolnostojące budynki. Dzisiaj można podziwiać zachowaną wieżę, pozostałości po baszty oraz mury.

Barokowy kościół

Na terenie Olsztyna znajduje się zabytkowy kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, pochodzący jeszcze z 1722-26 roku, w których to latach został wybudowany. W 1907 roku dokonano jego rekonstrukcji. Wokół kościoła znajduje się mur, który powstał jeszcze w wieku XVIII. Miejsce to może poszczycić się wspaniałym pomnikiem przyrody – siedemnastoma lipami, które mają od 120 do 270 lat.

Dodatkowe zabytki w Olsztynie

Odwiedzając miasto warto odwiedzić także Jaskinię Zamkową, która znajduje się w zachodniej części wzgórza zamkowego. Co ciekawe, jaskinia pochodzi jeszcze z okresu paleolitu. Oprócz wiekowej jaskini, na terenie wapiennika Kielonki, można spotkać cmentarz, położy dokładnie na wschód od ruin zamku. Pochodzi ono jeszcze z IV oraz z pierwszej połowy V w. n.e.

 

Jurajski Klimat

Poznaj piękne regiony Polski – Jura Krakowsko – Częstochowska