Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

WSPARCIE OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY. WAŻNE KONTAKTY.

Kwarantanna, zakażenia COVID-19, izolacja społeczna, a także związane z trwającą epidemią pogorszenie warunków ekonomicznych spowodowały, że wiele osób jest w większym stopniu narażonych na sytuacje przemocowe. Dlatego przypominamy, gdzie mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogą uzyskać pomoc.

Gdzie mozna uzyskac wsparcie?

Wsparciem osób, których dotyczy problem przemocy zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Uwaga! Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą MOPS zmieniła siedzibę. Teraz znajduje się w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4 (wcześniej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2).

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym samym miejscu siedzibę ma także Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy.
Nowa lokalizacja pozwala na łatwiejszy dostęp wszystkim osobom potrzebującym wsparcia. Bezpośrednie wejście do budynku i jego rozkład daje większe możliwości osobistego kontaktu ze specjalistami pracującymi z osobami doświadczającymi przemocy, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.
Specjaliści podkreślają, że izolacja może być mechanizmem przemocy i narzędziem sprawowania kontroli. Wymuszona przez pandemię konieczność ciągłego przebywania z członkiem rodziny stosującym przemoc może pogarszać sytuację osób doświadczających przemocy. Ograniczone kontakty społeczne mogą w nich pogłębiać osamotnienie i poczucie braku możliwości przeciwdziałania trudnej sytuacji.
Dlatego ważne, by ponownie przypomnieć: jeśli doświadczasz przemocy lub byłeś jej świadkiem – nie czekaj, działaj. Na terenie Częstochowy funkcjonuje wiele instytucji oferujących pomoc osobom doświadczającym przemocy.

WAŻNE ADRESY;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą
ul. Mikołaja Kopernika 4
tel. 34 311 70 52, 34 311 70 53
Zakres wsparcia to m.in.:
 • konsultacje dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc w rodzinie oraz będących świadkami przemocy w rodzinie;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty”, która obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą;
 • terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach – z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Pomoc psychologiczna i pomoc prawna
Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej
ul. Rejtana 7b
tel. 34 366 31 21 (telefon czynny całodobowo)
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
tel. 34 361 39 96
Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Al. Pokoju 12
tel. 730 876 600
Pomoc interwencyjna
Pierwszy kontakt: Policja tel. 997, 112
Gdy dochodzi do przemocy, przebywasz z osobą agresywną, interwencyjnie potrzebujesz pomocy w miejscu zamieszkania, możesz skontaktować się z Komisariatem Policji w swojej dzielnicy:
 • Komisariat I Policji ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, tel. 478 581 151
 • Komisariat II Policji ul. Bór 14, tel. 478 581 211
 • Komisariat III Policji ul. Kiedrzyńska 98 tel. 478 581 511
 • Komisariat IV Policji ul. Mikołaja Kopernika 38, tel. 478 581 711
 • Komisariat V Policji ul. Bronisława Czecha 15, tel. 478 580 500
 • Komisariat VI Policji ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 26, tel. 478 581 611
Pomoc medyczna
W przypadku obrażeń ciała skontaktuj się ze służbami medycznymi:
 • pogotowie ratunkowe tel. 999; 112
 • lekarz rodzinny w Twojej przychodni
 • izba przyjęć w szpitalu
Wsparcie przez telefon
O problemie możesz również porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:
 • Niebieska Linia 22 668 70 00
 • Częstochowski Telefon Zaufania 34 366 49 88; 192-88
Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz zadzwonić pod jeden z numerów:
 • bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
 • pomoc Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie 34 365 30 44

 

Źródło:

UM Częstochowy

http://www.czestochowa.p