Przetarg na Odwodnienie

Przetarg na Odwodnienie
PRZETARG NA ODWODNIENIE

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na odwodnienie zlewni ulicy Traugutta w Częstochowie. Zainteresowane realizacją inwestycji firmy mogą składać oferty do 30 marca.

Reasumując zamówienie obejmuje między innymi: budowę zbiornika chłonno-odparowującego, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, drogi gminnej ze zjazdami i skrzyżowaniami, nowej kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego. Dodatkowo przebudowany zostanie wodociąg, przyłącza kanalizacyjne i sieć gazowa. Starą roślinność zastąpią nowe nasadzenia oraz trawniki.

Podsumowując zainteresowane realizacją inwestycji firmy mogą składać swoje oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami) za pośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/mzd do 30 marca (do godziny 10:30). Otwarcie ofert nastąpi 30 marca o godzinie 11:00. Na realizację odwodnienia wyłoniony wykonawca będzie miał 14 miesięcy.

Więcej informacji na stronie:

https://portal.smartpzp.pl/mzd/public/postepowanie?postepowanie=14021614

Jurajski Klimat poleca

https://jurajskiklimat.pl/mlodzi-na-start-nowy-projekt-arr/

 

Źródło informacji:

MZDiT I um Czestochowy 

http://www.czestochowa.pl/

um