Przyszłość klas mundurowych

Przyszłość klas mundurowych

PRZYSZŁOŚĆ KLAS MUNDUROWYCH

Przyszłość klas mundurowych – to nazwa projektu, który rozpocznie się w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 w częstochowskich szkołach.

Przyszłość klas mundurowych. To inicjatywa częstochowskiego samorządu, który w ten sposób chce wesprzeć szkoły kształcące młodzież w klasach o profilu mundurowym. Projekt zakłada rozszerzenie wspólnych działań klas mundurowych, które mają obejmować m.in. oprawy uroczystości, ujednolicenie treści programów szkolenia wojskowego, prowadzenie zajęć specjalistycznych, obozów szkoleniowych, koordynację działań młodzieży w sprawie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz współpracę  z jednostkami wojskowymi.
W Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządu i dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Powołany zostanie międzyszkolny koordynator, który jeszcze lepiej organizować będzie funkcjonowanie klas mundurowych w Częstochowie. Podczas spotkania, za dotychczasową pracę wychowawczo-patriotyczną, w imieniu władz miasta dyrektorom i nauczycielom Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach podziękował Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji UM.