Przyznanie stypendiów artystycznych za szczególne działania w kulturze

Przyznanie stypendiów artystycznych za szczególne działania w kulturze

Przyznanie stypendiów artystycznych za szczególne działania w kulturze

Aby takie stypendium dostać trzeba być przede wszystkim mieszkańcem Częstochowy. Warunkiem uzyskania pieniężnego wsparcia jest między innymi podjęcie artystycznej działalności związanej z kulturą, w tym z literaturą, muzyką, malarstwem, teatrem, filmem, sztuką lub tańcem, prowadzenie ośrodków, placówek kulturowych oraz ochroną jej dobytku.

Te świadczenia pieniężne będą wydawane wszystkim tym, którzy wyróżniają się na tle innych. Zgłaszany kandydat powinien cechować się oryginalnością, wysokim poziomem swojego projektu, niepowtarzalnością. Osoba, która zgłasza się o dofinansowanie powinna wykazywać się szeroką wiedzą oraz umiejętnościami, które pozwolą jej na to, by się rozwijać.

Brane pod uwagę będą te zgłoszenia, które przyczyniają się do ubogacenia życia kulturowego Częstochowy. Projekt należy właściwie wypełnić i zgłosić do punktu kancelaryjno-informacyjnego, w Urzędzie Miasta przy ul. Waszyngtona 5 w godzinach 7.30-15.30. W przypadku zgłaszania dokumentów pocztą, o przyjęciu formularza decyduje dzień, w którym został on dostarczony do Urzędu Miasta.

Jeśli chodzi o dzieci oraz młodzież – można zgłosić dokument poprzez prawnego opiekuna nastolatka. Do dokumentów warto dołączyć także udokumentowany, co najmniej 3-letni dorobek kulturalny artysty. Mogą to być wszelkie portfolia, czy materiały dokumentujące działalność kandydata, ale też nagrody, certyfikaty, dyplomy, prezentacje, zaświadczenia. Przyjęte zostaną zarówno materiały papierowe ale też te w formie elektronicznej.

Więcej informacji możesz uzyskać  w Referacie Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, przy Alei Najświętszej Maryi Panny 45a, tel. (34) 370-74-60.

 

Źródło:

UM Częstochowy