Punkty szczepień w Częstochowie

Punkty szczepień w Częstochowie
PUNKTY SZCZEPIEŃ MASOWYCH ( PSM ) W CZĘSTOCHOWIE BĘDĄ W SZPITALACH
Punkty Szczepień Masowych przeciwko Covid-19 mają działać w Miejskim Szpitalu Zespolonym ul.Mirowska i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Al.Pokoju. Taka jest propozycja miasta uzgodniona z dyrekcjami obu szpitali oraz wojewodą. Punkty szczepień w Częstochowie

Punkty szczepień w Częstochowie. W związku ze spodziewanym zwiększaniem dostaw szczepionek przeciw Covid-19 do Polski powstał plan  (PSM) w każdym powiecie. Nowe Punkty Szczepień Masowych (PSM) powinny być tworzone przez samorządy w uzgodnieniu z wojewodami. Wojewodowie i samorządy mają dążyć do zapewnienia w każdym powiecie możliwości wykonywania ok. 800 szczepień tygodniowo na 10 tys. dorosłych mieszkańców.

Dlatego zgodnie z tą koncepcją każdy PSM powinien działać przy wybranym podmiocie prowadzącym działalność leczniczą (PWDL), jako oddzielny punkt szczepień.

Podsumowując docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej 2 duże punkty szczepień. W tym jeden prowadzony przez PWDL – najlepiej szpital z dużym potencjałem szczepień. Drugi prowadzony przez samorząd we współpracy z wybranym PWDL (np. w postaci drive-thru).

W każdym PSM mają pracować przynajmniej 2-3 zespoły szczepiące,  przy czym jeden zespół powinien być w stanie wykonać co najmniej 100 szczepień dziennie.

Dodatkowo w każdym punkcie szczepień masowych pracę ułatwiać mogą osoby odpowiedzialne za sterowanie ruchem pacjentów i pilnowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Samorządy i podmioty lecznicze będą mogły w razie potrzeby skorzystać w tym celu z pomocy służb państwowych lub samorządowych (np. straży pożarnej, straży miejskiej, wojsk obrony terytorialnej).

Podsumowując mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Możliwość zapewnienia wykwalifikowanej kadry w punktach szczepień oraz odpowiednich warunków sanitarnych, w Częstochowie.

Utworzenie Punktów Szczepień Masowych zaplanowane zostało:

  • w Miejskim Szpitalu Zespolonym (MSZ podlega samorządowi miejskiemu)
  • w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie przy alei Pokoju 44-oddziale szpitalnym na Kucelinie (WSS podlega władzom marszałkowskim województwa).

Na zakończenie  wszystkie dotychczasowe punkty szczepień przeciwko Covid-19 obecnie w Częstochowie działa ich w sumie 34, w tym punkty dwa punkty w MSZ (ul Mirowska i Bony) oraz jeden w WSS (punkt przy ul Bialskiej).

Na podstawie informacji z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta

JurajskiKlimat poleca, przeczytaj również:

https://jurajskiklimat.pl/rejestracja-na-szczepienia/

 

Źródło:

UM Częstochowa

http://www.czestochowa.pl/