Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 38.

Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 38.
POWIĘKSZA SIĘ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38 – BY PRZYJĄĆ WIĘCEJ MALUCHÓW

Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 38. Trwa rozbudowa – i przebudowa zarazem – placówki przedszkolnej przy ul. Okulickiego 63 w Częstochówce-Parkitce. Kiedy wszystko będzie gotowe, utworzone zostaną trzy nowe grupy przedszkolne. Polepszy się też oferta edukacyjna.

Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 38. W rezultacie inwestycji zwiększy się znacząco powierzchnia użytkowa obiektu – powstaną dwie kondygnacje (bez piwnic) w miejscu istniejącego wejścia głównego. W rozbudowanej części budynku powstanie szyb z windą wewnętrzną dla osób z niepełnosprawnościami. Po rozbudowie cały budynek przejdzie termomodernizację z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem.

Ekipa wykonawcy przystąpiła do pracy w listopadzie zeszłego roku. Dotychczas wykonano już m.in. ławy i ściany fundamentowe budynku wraz z izolacją termiczną ścian; położono też betonowy podkład pod warstwy podłogowe. Prowadzono też prace związane z kanalizacją sanitarną. Obecnie natomiast trwa murowanie ścian nośnych parteru.

Dzięki inwestycji powstaną 3 nowe grupy przedszkolne – dla dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym. Poszerzy się też dla nich oferta edukacyjna.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Koszt całości inwestycji to 2,9 mln zł, a planowane dofinansowanie – 1 mln 748 tys. zł. Pracami zajmuje się wyłoniona w przetargu w sierpniu zeszłego roku firma KROMAR Import Export Sp. z o.o. ze Starokrzepic. Ich zaplanowany finał to koniec sierpnia tego roku.

JurajskiKlimat poleca, przeczytaj również:

Dlaczego Katedrę Wawelską odwiedza tak wiele turystów?

Jaki jest fenomen witaminy D3 i K2?

 

Źródło:

UM Częstochowy

zdjęcie (fot. Łukasz Kolewiński)