Ruiny zamku Ostrężnik

Ruiny zamku Ostrężnik

Ruiny zamku Ostrężnik

Obiekt jest dostępny turystom do zwiedzania cały tydzień i całą dobę. Można do niego dotrzeć wybierając się drogą nr 793 Żarki – Złoty Potok w województwie śląskim. Znajduje się na południe od Rezerwatu „Parkowe” w Złotym Potoku, na wzgórzu Ostrężnik. Tak naprawdę w miejscu tym zachowały się bardzo niewielkie ale ciekawe ruiny. Niewiele wiadomo o tym obiekcie. Ustalono, że za datę powstania szacuje się początek XIV wieku. Pierwsze wzmianki o nim donoszą, że zamek mógł nie zostać dokończony i służył bardziej jako więzienie, czy był miejscem dla rycerzy – rabusiów i możliwe też, że w kolejnych wiekach obiekt ten zwyczajnie rozebrano.

Trochę architektury

Po zachowanych niewielkich ruinach można sądzić, że zamek ten składał się z górnego i dolnego zamku razem z dwoma podzamczami oraz głęboką fosą, która otaczała gmach razem z kamiennym murem wokoło zamku. Wybudowany został zaś na wapiennej skale pierwotnie liczył około 1200 m2.  Mury zaś mierzyły 144 m długości i około 2 m grubości. To, co zostało dzisiaj to jedynie pionowe ściany o wysokości 20 m po północnej i zachodniej stronie, zaś od strony południowej zauważyć można resztki baszty, która możliwe, że pełniła rolę bramy wjazdowej. Zamek został wzniesiony na wysokiej, stromej skale a wokół zachowanych ruin porasta dzisiaj bukowo-grabowy las.

Ciekawostki

W skale, która posłużyła do wzniesienia gmachu znajduje się Jaskinia Ostrężnicka razem z długimi korytarzami o długości 90 m, która zaliczana jest dzisiaj do podziemnych form krasowych. Niegdyś znajdowały się w tej jaskini lochy zamkowe oraz piwnice. Pozostała ruina uznana jest za jedną z najbardziej tajemniczych miejsc na Szlaku Orlich Gniazd. Niedaleko ruin na Ostrężniku położony jest węzeł szlaków turystycznych, w tym niebieski Szlak Warowni Jurajskich. Całe wzniesienie należy do Rezerwatu Ostrężnik. Zaś u podnóża wzgórza znajduje się restauracja w Dworku Ostrężnik. Cały obszar można bliżej poznać, wybierając się na spacer przyrodniczo-dydaktyczną ścieżką pod nazwą „Tropem tajemnic” o długości 1,5 km.

 

Miłego zwiedzania!

Jurajski Klimat