Ruiny Zamku w Olsztynie

Ruiny Zamku w Olsztynie

Zamek położony na wzgórzu w Olsztynie

Niedaleko Częstochowy, bo 10 kilometrów dalej leży Olsztyn, a w nim na ulicy zamkowej – średniowieczny zabytek położony na wysokim wzniesieniu – Górze Zamkowej. W jego budowę wchodzą skały wapienne, czy krasowe groty zaliczając tym samym obiekt do grupy zamków jaskiniowych.

Kawałek historii

Pozostała warownia przyjmuje się, że powstała jeszcze w XIII wieku. Przez kolejne 300 lat stanowiła punkt obronny w Małopolsce. Co więcej w XVI wieku obiekt składał się z dwóch przedzamczy oraz zamku dolnego, środkowego i górnego. Najbardziej historyczna jest zaś sama baszta zamku, która uchowała się do czasów współczesnych. Zbudowana w stylu gotyckim powstała w II połowie XIII wieku i mierzy 35 metrów wysokości. Znajdowało się tutaj więzienie ale też końcowy punkt obrony przed najazdem wroga.

Pradawna legenda o płaczu dziecka

Według podań, na zamku co jakiś czas da się usłyszeć płacz małego dziecka. Legenda ta kojarzy się z władcą tego zamku – Kacprem Karlińskim, który dokładnie w 1587 roku nie zgodził się oddać warowni wojskom arcyksięcia Maksymiliana Habsburga w zamian za życie swojego małego synka. Zamek ten został szczęśliwie obroniony, mimo licznych zniszczeń w ciągu kilku następnych stuleci.

Zamek współcześnie

Specjalnie dla turystów odremontowano nieco zamek zabezpieczając jego ruiny. Obiekt dostępny jest szczególnie w okresie letnim a wstęp jest odpłatny. Oprócz zamku dostępny jest także do odwiedzenia spichlerz. Dawniej organizowano na terenie zamku festiwal sztucznych ogni i laserów. Dzisiaj zaś wśród turystów bardziej popularny jest np. Jarmark kolekcjonerski odbywający się w czerwcu oraz Juromania we wrześniu. Ciekawym wydarzeniem jest także Turniej o szablę Starosty Olsztyńskiego, podczas którego można przenieść się do średniowiecznych czasów i zobaczyć, jak dawniej wyglądały tego typu rozgrywki. Impreza ta ma miejsce w sierpniu i zrzesza co roku rzesze fanów.

 

Miłego zwiedzania!

Jurajski Klimat