Rzeka Warta zanieczyszczona

Rzeka Warta zanieczyszczona

Rzeka Warta zanieczyszczona

Dokładniej, rzeka w Częstochowie została zainfekowana substancjami ropopochodnymi. Według wnikliwych badań inspektorzy częstochowskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach dwie rzeki znajdujące się w pobliżu – Stradomka i Konopka również są zanieczyszczone. Do rzek dostały się dokładnie filmy olejowe. Strażacy wybudowali do odwołania specjalne zastawki na tych trzech rzekach, dzięki którym możliwe będzie odkażenie rzeki. Według dokładnych badań, szkodliwe substancje stanowią zagrożenie i należy je jak najszybciej usunąć, stosując różne metody oczyszczające rzekę.

 

Atrakcje Jury – Piękna Dolina Prądnika

 

Miłego zwiedzania!

Jurajski Klimat