Śniadanie Wielkanocne dla potrzebujących .

Śniadanie Wielkanocne dla potrzebujących .

ŚNIADANIE WIELKANOCNE DLA POTRZEBUJĄCYCH – MIMO PANDEMII

Podsumowując nie będzie rzecz jasna tradycyjnego spotkania. Reżim sanitarny je uniemożliwia.  Dlatego Śniadanie Wielkanocne dla potrzebujących  samotnych, chorych, będących w kryzysie bezdomności – trafią jednak świąteczne potrawy. Całość – pod patronatem prezydenta Częstochowy – organizuje Fundacja Chrześcijańska ,,Adullam”. Inicjatywa „Śniadanie Wielkanocne” jest realizowana w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa.

Dla kogo jest Śniadanie Wielkanocne dla potrzebujących ,

Przede wszystkim Śniadanie Wielkanocne dla potrzebujących , Inicjatywa skierowana jest do 350 mieszkanek i mieszkańców Częstochowy – seniorek i seniorów, samotnych, chorych, będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych bezdomnością bądź już w kryzysie bezdomności czy uzależnionych.Dlatego każda osoba otrzyma paczkę z tradycyjnymi potrawami świątecznymi oraz innymi artykułami spożywczymi. Dlatego na stołówce Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przy ul. Krakowskiej 34, w Wielką Sobotę, posiłek zjedzą tylko ci, którzy z różnych przyczyn nie mogą go spożyć we własnym domu.
Osobom, które nie będą mogły osobiście przyjść po paczkę ze względu na stan zdrowia lub kwarantannę, a zgłoszą to do Fundacji, paczka będzie dostarczona przez wolontariuszy do domu bądź miejsca, w którym mieszkają.
Z uwagi na sytuację, przy wydawaniu posiłku i paczek będą przestrzegane szczególne środki ostrożności oraz obostrzenia i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Podsumowując w przygotowanie oraz wydawanie potraw i paczek jak co roku zaangażowani są pracownicy fundacji, wolontariusze, członkowie Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”.
Na zakończenie organizatorem akcji jest Fundacja Chrześcijańska ,,Adullam” patronat honorowy objął prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a wszystko odbywa się w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa.
JurajskiKlimat poleca, przeczytaj również:
Źródło: