Spis powszechny Częstochowa

Spis powszechny Częstochowa
SPIS POWSZECHNY JEST WAŻNY DLA WSZYSTKICH

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 Potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Dlaczego jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego

  • wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie:
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia,
  • polityki żywnościowej,
  • finansów,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • potrzeb mieszkaniowych,
  • gospodarki wodno- ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Są nim objęci mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

Należy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie, może odwiedzić najbliższy urząd gminy. Godnym uwagi jets Na czas trwania spisu urzędy gmin – także Urząd Miasta Częstochowy – przygotowały specjalne miejsca, gdzie można wykonać samospis.

Kto nie może wykonać samospisu internetowego powinien zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon.
Jeśli ktoś nie spisze się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z nim rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić mu przekazania danych.
Uwaga! Udział w spisie jest obowiązkowy
tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Podsumowując:

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi. Ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego. Jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samopisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań.
Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!
Źródło:
UM Częstochowa