Sterylizacja i kastracja zwierząt

Sterylizacja i kastracja zwierząt
STERYLIZACJA I KASTRACJA ZWIERZĄT – RUSZA MIEJSKI PROGRAM

Od 15 marca opiekunki i opiekunowie psów i kotów mogą zgłaszać się do tegorocznego programu bezpłatnej sterylizacji i kastracji swoich czworonogów. Zabiegi przeprowadzają wskazane przez miasto lecznice weterynaryjne.  Program to jedno ze zwycięskich zadań Budżetu Obywatelskiego.

Program skierowany jest tylko i wyłącznie do mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić zgłoszenie – w przypadku psów wymagana jest ponadto kserokopia zaświadczenia o aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymujemy skierowanie do ustalonej dla danej dzielnicy lecznicy weterynaryjnej i tam umawiamy się na zabieg. O możliwości przeprowadzenia sterylizacji bądź kastracji każdorazowo decyduje lekarz weterynarii.

Zasady programu zamieszczone są na stronie http://www.czestochowa.pl w zakładce ,,Miasto – Środowisko” pod hasłem „Program sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli w roku 2021”.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela także Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM pod numerami tel. (34) 370 72 34 lub (34) 370 74 16.
Źródło:

UM Czestochowy

http://www.czestochowa.pl/

 

 

 

 

One Response to Sterylizacja i kastracja zwierząt