Straż Miejska odnotowała 15 yts zgłoszeń

Straż Miejska odnotowała 15 yts zgłoszeń
BLISKO 15 TYSIĘCY ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNYCH DO STRAŻY MIEJSKIEJ

Straży Miejskiej odnotowali w ubiegłym roku 14672 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję – głównie od mieszkańców Częstochowy. Dlatego najwięcej dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego.Straż Miejska odnotowała 15 tys zgłoszeń 

Ponieważ  w 2020 roku  stanowisko dyżurnego częstochowskiej Straży Miejskiej wpłynęło blisko 15 tysięcy telefonicznych zgłoszeń od mieszkanek i mieszkańców miasta z prośbą o interwencję. To mniej więcej połowa wszystkich ubiegłorocznych interwencji strażników miejskich podjętych na terenie miasta.

Straż Miejska odnotowała 15 tys zgłoszeń . W 2020 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej odebrali 14672 telefonicznych zgłoszeń.

  • Najwięcej, bo aż 5763 przypadków było związanych z  zakłócaniem spokoju i porządku publicznego.
  • 2462 przypadki dotyczyły porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  • 2370 zgłoszeń – ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
  • 1510 – osób bezdomnych,
  • 1370 telefonów – ochrony i opieki nad zwierzętami.

Na zakończenie – Straż Miejska w Częstochowie służy społeczności miasta od 1991 roku. W 2021 roku przypada więc 30-lecie funkcjonowania tej formacji, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz codzienna pomoc mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy.

Podsumowując – Spośród kilkudziesięciu tysięcy różnych interwencji podejmowanych rokrocznie przez strażników miejskich część z nich jest reakcją na zgłoszenia mieszkańców, pozostałe – to działania własne podejmowane podczas służby patrolowej.

Źródło statystyki: Straż Miejska w Częstochowie’

JurajskiKlimat poleca, czytaj rowniez:

https://jurajskiklimat.pl/referat-komunikacji-wznowienie-obslugi-interesantow/

Źródło:

UM Częstochowa

http://www.czestochowa.pl/