Umowa na trasę rowerową podpisana! Żarki Olsztyn

Umowa na trasę rowerową podpisana! Żarki Olsztyn
Umowa (2.12.2020) na trasę rowerową o długości ponad 10 kilometrów miedzy Żarkiami, a Olsztynem podpisana! Zadanie zrealizują dwie firmy Larix S.J. i Hucz Sp. z o.o. Współpraca gmin Olsztyn i Żarki oraz dofinasowanie unijne i środki własne sprawiają, iż w ciągu dwóch lat powstanie nowa droga rowerowa wraz z miejscami do odpoczynku na odcinku: Zrębice, Krasawa – w gminie Jurajska Gmina Olsztyn
(5,6 km); Suliszowice, Jaroszów – w gminie Żarki (4,6 km). Inwestycja ma znaczenie w zakresie transportu, turystyki i bezpieczeństwa. W najkrótszy możliwy sposób połączy obie gminy i ich atrakcje.
W przetargu organizowanym przez lidera projektu – Gminę Olsztyn wyłoniono dwóch wykonawców. Przedstawiciele firm i samorządów podpisali umowy w Sali sesyjnej UG w Olsztynie. Na jednym dokumencie podpisy złożyli: Burmistrz Żarek Klemens Podlejski oraz prokurent spółki Hucz Robert Hucz. Na drugiej umowie wójt Olsztyna Tomasz Kucharski i prezes Larix Kajetan Sowa. Samorząd Gminy Żarki reprezntowała również radna Jolanta Cichoń z Suliszowic oraz skarbnik Dorota Mucha.
Gminy wystartowały w konkursie unijnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Samorządowcy pozyskali pieniądze w ramach RPO WSL 2014-2020 z poddziałania 4.5.3. – Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie.
Źródło: