Urząd Miasta Częstochowy ogłasza przetarg na atrakcyjne nieruchomości

Urząd Miasta Częstochowy ogłasza przetarg na atrakcyjne nieruchomości
MIASTO MA NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  w dniach 16 marca i 14 kwietnia 2021 r. od godz. 10.00. termin wpłacenia wadium upływa 10 marca 2021 r. dla nieruchomości przy ul. Aluminiowej oraz 8 kwietnia 2021 r. dla pozostałych nieruchomości.

Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do zapoznania się z ofertą przeznaczonych na sprzedaż działek przy ul. Aluminiowej 8, 10, 14 oraz przy ul. Kanał Kohna, ul. Poleskiej, ul. hetm. J.K. Chodkiewicza, ul. Zaciszańskiej i ul. Nowowiejskiego.

Oto krótkie informacje o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż oraz ich graficzne prezentacje:

1.    Działka nr 96/21 (obręb 117) o powierzchni 406 m kw, położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 8

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 zł to 10 marca 2021 r.

2.    Działka nr 96/20 (obręb 117) o powierzchni 416 m kw, położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 10

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 zł to 10 marca 2021 r.

3.    Działka nr 96/12 (obręb 117) o powierzchni 430 m kw, położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 14

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72 100 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 zł to 10 marca 2021 r.

4.    Działka nr 10/4 (obręb 187)  o powierzchni 3880 m kw położona w  dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 3 000 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 600 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

5.    Działka nr 6/7 (obręb 80) o powierzchni 2941 m kw położona w  dzielnicy Częstochówka-Parkitka przy ul. Poleskiej

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 1 000 000 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 200 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

6.    Działka nr 50 (obręb 319) o powierzchni 2248 m kw położona w  dzielnicy Stradom przy ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza 56/60

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UH – tereny zabudowy usług i handlu.

Cena wywoławcza wynosi 746 560,80 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 140 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

7.    Działka nr 1/20 obręb 243 o powierzchni 0,5592 ha przy ul. Zaciszańskiej w Częstochowie

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UMN – obszary zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

Cena wywoławcza wynosi 1 345 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 269 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.8.    Działka nr 90/2 (obręb 182) o powierzchni ok. 900 m kw, zabudowaną budynkiem biurowo-usługowym, w którym ostatnio znajdowała się Bursa Miejska, położoną w dzielnicy Śródmieście przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UMC – obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej w centrum miasta.

Cena wywoławcza wynosi 1 860 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 372 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.
Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 25 marca 2021 od godz. 11.00 do 12.00.

Nowowiejskiego

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod linkami:

1) działki przy ul. Aluminiowej 8, 10, 14
https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168314/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

2) działki przy ul. Kanał Kohna, ul. Poleskiej, ul. hetm. J.K. Chodkiewicza, ul. Zaciszańskiej oraz przy ul. Nowowiejskiego
https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168315/ogloszenie-dot-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Dodatkowych informacji dotyczących tych nieruchomości nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerami telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29.

Źródło: UM Częstochowy

http://www.czestochowa.pl/