Urząd Miasta Częstochowy szuka stażystów.

Urząd Miasta Częstochowy  szuka  stażystów.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w UM Częstochowy, pilnie poszukiwane.

Urząd Miasta Częstochowy poszukuje osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem 6-miesięcznego stażu zawodowego. Wymagane jest m.in. wykształcenie średnie lub wyższe, umiejętność obsługi oprogramowania biurowego oraz komunikatywność.  

CV można przesyłać wiadomością e-mail na adres ps@czestochowa.um.gov.pl– z tytułem “Staż“ i wpisaniem imienia i nazwiska kandydatki/kandydata.

Termin zgłoszeń upływa 22 lutego (poniedziałek) 2021 r. o godz. 8.00.

Osoby, które zamierzają się ubiegać o staż w UM Częstochowy powinny spełniać następujące wymagania:
–    mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,
–    legitymować się wykształceniem średnim lub wyższym,
–    być osobą niekaraną,
–    posiadać umiejętność obsługi komputera i oprogramowania biurowego MS Office/Open Office,
–    być osobą komunikatywną,
–    mieć wysoką kulturę osobistą.

Planowany termin rozpoczęcia stażu to marzec 2021 r.

Urząd Miasta  skontaktuje się z wybranymi osobami.

W załączeniu informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Pliki do pobrania:

Źródło:

http://www.czestochowa.pl/

Informacja z Wydziału Polityki Społecznej 

UM Częstochowa