Wsparcie dla szpitali w Kłobucku i Lublińcu

Wsparcie dla szpitali w Kłobucku i Lublińcu

Nowy ambulans zasilił flotę transportu sanitarnego szpitala powiatowego w Lublińcu. Nowoczesną karetkę, a także nowe respiratory, nową centralę monitorującą oraz łóżka do intensywnej terapii medycznej otrzymał z kolei Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniom z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Ambulans – renault master – dla Lublińca kosztował 457 tys. zł. 80% tej kwoty pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, 20% sfinansowane zostało z budżetu powiatu lublinieckiego. Pojazd oprócz podstawowego wyposażenia, posiada jeszcze respirator, defibrylator i ssak.

Powiat Lubliniecki otrzymał dofinansowane z solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 624 000 zł na szpital, a konkretnie na transport medyczny i wyposażenie Izby Przyjęć. Część tej kwoty została przeznaczona na zakup karetki pogotowia, pozostała kwota wydatkowana zostanie m.in. na modernizację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku Izby Przyjęć. Zakupiony zostanie również agregat prądotwórczy i  wyposażenie medyczne dla potrzeb Izby Przyjęć: wózki transportowe, kardiomonitory, respiratory.

Z kolei Zespół Opieki Zdrowotnej otrzymał trzy szpitalne respiratory przenośne (wraz z akcesoriami), centralę monitorującą wraz z trzema kardiomonitorami stacjonarnymi oraz jednym kardiomonitorem przenośnym, a także trzy nowe łóżka do intensywnej terapii medycznej. Poza tym placówka zyskała nowoczesną karetkę wyposażoną w sprzęt wysokospecjalistyczny. Te inwestycje również zostały dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Pozostałe fundusze pochodziły z budżetu Powiatu Kłobuckiego.

Źródło:

Powiat Lubliniecki