Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE
Częstochowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Częstochowy, podczas ostatniej sesji.
Opracowany dokument zawiera szczegółową informację na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w szczególności: ocenę zagrożenia powodziowego; informację o terenach zalewowych; charakterystykę cieków wodnych; długości rzek i wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta; stan rzek i rowów odwadniających na podstawie odbytych przeglądów wiosennych i jesiennych w latach 2018 – 2020; remonty i konserwacje wałów przeciwpowodziowych w latach 2018 – 2019; ocenę stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych; budowli wałowych i towarzyszących; inwestycje, remonty i konserwacje niezbędne dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
System ochrony przeciwpowodziowej realizowany przez Gminę należy uznać za wystarczający do właściwego reagowania i prowadzenia akcji przeciwpowodziowej. Miasto Częstochowa posiada dobrze wyposażony magazyn przeciwpowodziowy, zbudowało system telemetrycznego monitoringu rzek (poziomu wody w rzekach), funkcjonuje też rozbudowany system ostrzegania ludności o zagrożeniach, wykorzystujący system elektronicznych syren alarmowych.
System monitoringu poziomu rzek sfinansowano z budżetu miasta (I etap budowy zakończono w 2016 w roku). System zaprojektował oraz wybudował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Na terenie miasta funkcjonują trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Centralna Szkoła PSP, a także 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego jedna to jednostka specjalistyczna ratownictwa wodno-nurkowego.
Od 1 stycznia 2018 r. administratorem wszystkich rzek oraz wałów przeciwpowodziowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
W 2019 roku na zlecenie instytucji administrującej rzekami wykonano inwestycję polegającą na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie wałów przeciwpowodziowych na Warcie w kierunku od torów kolejowych (relacji Częstochowa – Kielce) do miejscowości Słowik (gm. Poczesna) oraz rozpoczęto realizację zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy”.
Przyjęta przez Radę Miasta ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, stanowiąca załącznik do uchwały, jest przekazywana do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który przygotowuje podobny dokument na poziomie regionalnym: „Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa śląskiego”.
Z pełnym dokumentem można zapoznać się w BIP:
Źródło:
UM Częstochowy