Zaproszenia Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Zaproszenia Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Zaproszenia Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach:

 

Replika znaczka plebiscytowego „Śląsk nasz!”

Z okazji setnej rocznicy plebiscytu górnośląskiego katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wydał replikę znaczka. Replikę można odbierać w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach im. Henryka Sławika w ramach akcji edukacyjnej od 3 do 19 marca 2021 r. lub do wyczerpania nakładu. Do każdej repliki dołączony jest kartonik z komentarzem historycznym.

 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej antykomunistyczną organizację młodzieżową „Wolna Młodzież” w Częstochowie, 4 marca 2021

W uroczystości weźmie udział dr Jarosław Szarek, prezes IPN.

4 marca 2021 r., o godz.11.00, w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 8, odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej antykomunistyczną organizację „Wolną Młodzież”.

Tablica została ufundowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

Antykomunistyczna organizacja młodzieżowa „Wolna Młodzież” działała w Częstochowie w latach 1949-1953. Założyli ją uczniowie z ówczesnego Państwowego Liceum Pedagogicznego, które mieściło się w budynku obecnego IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida przy ul. Jasnogórskiej. Organizacja nawiązywała przy tym do tradycji „Szarych Szeregów” i ruchu harcerskiego, z których wywodziła się część członków. Za cel stawiano sobie wychowanie w duchu wierności niepodległej Polsce, uświadomieniu, że od 1944-1945 r. Rzeczpospolita jest zniewolona przez Związek Sowiecki, a komunistyczna władza wyniszcza inteligencję i patriotów, prowadząc politykę „wychowania” posłusznych sobie kadr. W dalszej perspektywie planowano podjęcie czynnej, zbrojnej walki z narzuconym ustrojem i jego przedstawicielami. Poza szkoleniem ideologicznym grup młodzieży (zgrupowanych w sekcjach po ok. 5-6 osób, nieznających innych członków), szkoleniem w zakresie pomocy sanitarnej i tzw. małego sabotażu (np. organizowano akcje przecinania wojskowych i milicyjnych kabli telefonicznych), produkowano i rozpowszechniano antykomunistyczne ulotki, gromadzono niezbędne środki (broń i amunicję, opatrunkowe). Sporządzano spisy i plany komisariatów i posterunków MO oraz siedzib UB. Do organizacji należała nie tylko młodzież ówczesnego Liceum Pedagogicznego w Częstochowie, ale również innych szkół, np. Technikum Handlowego, Liceum ss. Nazaretanek, Liceum im. R. Traugutta, Technikum Włókienniczego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Niektóre z sekcji działały również w szkołach poza Częstochową (np. we Włoszczowej). Absolwenci średnich szkół częstochowskich, którzy zaczęli studia w Warszawie, założyli przy tym tutaj tzw. zgrupowanie mazowieckie „Wolnej Młodzieży”, skupiającej studentów.

W czerwcu-sierpniu 1953 r. w wyniku inwigilacji służb bezpieczeństwa PRL doszło do licznych aresztowań członków organizacji zarówno w Częstochowie, jak i w Warszawie. Niemal wszyscy zostali skazani na kilkumiesięczne lub wieloletnie więzienia (nawet 12 lat), co położyło się cieniem na całym ich życiu.

Otwarcie Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnego IPN im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie – 4 marca 2021

W wydarzeniu weźmie udział dr Jarosław Szarek, prezes IPN.

W czwartek 4 marca 2021 roku, o godz. 13.00 nastąpi uroczyste otwarcie Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie. Placówka stanowić będzie nowoczesną strefę edukacyjną przeznaczoną zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Co ważne mieścić się będzie w zabytkowej kamienicy przy al. Najświętszej Maryi Panny 52 (III aleja), a więc w samym centrum Częstochowy.

Dziennikarzy zapraszamy na godz.12.30. Będziecie Państwo mieli możliwość nagrania wypowiedzi uczestników inauguracji częstochowskiego Przystanku Historia m.in. prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.

W inauguracji udział wezmą:

dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej;

dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN;

Adam Kurus, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Retransmisja z inauguracji 4 marca o godz. 20.00 na kanale IPNtv na YouTube.

Uwzględniając konieczność zachowania reżimu sanitarnego, związanego z pandemią, zaplanowane wydarzenie odbędzie się z ograniczoną liczbą uczestników.

Przystanek Historia będzie miejscem rozwijania zainteresowań dla pasjonatów historii, uczniów, studentów, naukowców czy świadków minionych wydarzeń. W jego pomieszczeniach będą odbywać się zajęcia edukacyjne, konferencje naukowe i popularnonaukowe, spotkania autorskie i tematyczne oraz wydarzenia rocznicowe. Ponadto będą tam prezentowane wystawy, najnowsze książki i gry wydawane przez IPN, a także organizowane pokazy filmów dokumentalnych oraz wiele innych inicjatyw popularyzujących historię Polski.

Otwarcie Przystanku Historia poprzedzi odsłonięcie tablicy upamiętniającej młodzieżową organizację antykomunistyczną „Wolna Młodzież“ w budynku IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 8 (godz. 11.00).

Patronem częstochowskiego Przystanku Historia IPN został gen. bryg. Janusz Gąsiorowski, postać wybitnie zasłużona dla państwa polskiego i jego niepodległości, m.in. jako działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, teoretyk wojskowości, bibliograf i historyk (szerszy biogram poniżej). Ciekawostkę może stanowić fakt, że w odległości około stu metrów od siedziby Przystanku Historia znajduje się budynek dawnego dowództwa częstochowskiej 7. Dywizji Piechoty, w którym w latach 1935–1939 gen. Gąsiorowski na co dzień przebywał i pracował jako dowódca dywizji.

 

Źródło:

UM Częstochowy,

Monika Kobylańska
Asystent prasowy
IPN Katowice

32 207 01 03

kom. 667 677 466